Ichinose Oji

Ayukawa Oji

Takijiri Oji Shrine

Nezu Oji

Takahara Oji

Daimon Oji

Jujo Oji

Osakamoto Oji

Chikatsuyu Oji

Hisohara Oji

Tsugizakura Oji

Nakanokawa Oji

Kobiro Oji

Yukawa Oji

Inohana Oji